08 maart 2023CO2 footprint

De CO2-footprint is een belangrijk begrip in het kader van klimaatverandering. Dit aangezien CO2 een van de belangrijkste broeikasgassen zijn, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Om deze reden gaat HPC in de loop van 2024 een CO2 footprint op de uit te brengen offertes vermelden. Deze footprint maakt het mogelijk om verschillende substraten, met de bijbehorende CO2 waarden, met elkaar te gaan vergelijken.

Om onze CO2 uitstoot te verminderen, is het belangrijk om bewuste keuzes te maken over bijvoorbeeld het type papier dat u gaat gebruiken. Zo zou bijvoorbeeld het gebruik van recyclingpapier een afweging kunnen zijn, omdat het geproduceerd wordt met afvalpapier dat al een keer gebruikt is. Dit betekent dat er minder bomen gekapt hoeven te worden en minder energie verbruikt wordt om het papier te maken.

Aan de hand van deze CO2 footprint wordt het nu mogelijk om bewustere keuzes te maken en bij te dragen aan het verminderen van de hoeveelheid CO2.

Go Back>